Logic List Mailing Archive

Assistant position in Theoretical Computer Science (Limburg, Belgium)

Limburgs Universitair Centrum
Department Mathematics-Physics-Informatics (WNI)

"doctor-assistant" in Computer Science (Databases)

http://www.luc.ac.be/actueel/vacatures/vac4311.asp

Binnen het departement Wiskunde-Natuurkunde-Informatica (WNI) van het
Limburgs Universitair Centrum zijn volgende mandaten (m/v) voor
assisterend academisch personeel vacant:

doctor-assistent in de informatica - databases (2x3 jaar) (mandaat
WNI/2004/013)

Opdrachten: Onderwijs in de informatica, zowel in het kernonderwijs als
het toeleveringsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de groep
theoretische informatica. De kandidaat zal bijdragen aan de uitbouw van de
masterafstudeerrichting databases. Aansluitingsmogelijkheden op het gebied
van human-computer interaction zijn een pluspunt.

Diploma: Doctoraat in de informatica, wiskunde-informatica,
kennistechnologie of toegepaste wetenschappen - computerwetenschappen.

Bijkomende inlichtingen: Prof. dr. Marc Gyssens, 011 26 82 48,
marc.gyssens@luc.ac.be

U kan zich kandidaat stellen met formulieren die op aanvraag kunnen
bekomen worden bij het Rectoraat van het Limburgs Universitair Centrum,
Universitaire Campus, gebouw D, 3590 Diepenbeek, tel 011-26 80 03 en die,
ingevuld, uiterlijk op maandag 31 mei 2004 op dit adres dienen toe te
komen.