Logic List Mailing Archive

PhD Student Position at the ILLC, Amsterdam, Deadline: April 1st, 2004

PhD Student Position in Philosophy at the Institute for Logic, Language
and Computation (Amsterdam, The Netherlands)

Theory of Interpretation and/or Philosophical Logic

Fulltime
Vacaturenr 04-3007
 
Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) richt zich op de
studie van informatie en processen van informatieverwerking, met
gebruikmaking van inzichten en technieken uit de taalfilosofie en de
logica, de taalkunde en de informatica. Gezocht wordt naar kandidaten met
een sterke achtergrond in een of meer van deze disciplines, die een
onderzoeksvoorstel hebben dat betrekking heeft op de interpretatietheorie
of de filosofische logica.
 
Inlichtingen

Voor inlichtingen over de promotieplaats kunt u zich richten tot prof. dr.  
M.J.B. Stokhof, telefoon 020-525 4540; e-mail m.j.b.stokhof@uva.nl. Voor
informatie over het onderzoeksinstituut ILLC, zie de website van het
instituut: http://www.illc.uva.nl.
 
Sollicitatie

Sollicitaties vergezeld van projectvoorstel, curriculum vitae en
cijferlijsten dienen voor 1 april aanstaande te worden gericht aan de
directeur van het ILLC, prof. dr. M.J.B. Stokhof, p/a Plantage
Muidergracht 24, 1018 TV Amsterdam.